/slike/_novi-sajt/logo-novi-sajt.png
Dobro došli djeco

Dizajn Futura Multimedia d.o.o. Tuzla

© 2004 - 2020 ViaKult

Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH 15.12.2010

Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH

Pod sloganom "Za svako dijete" uz podršku Evropske Unije, Norveške vlade i Odjela Vlade Velike Britanije za međunarodni razvoj, UNICEF u saradnji sa nadležnim institucijama na državnom, entitetskom i lokalnom nivou realizuje projekat “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH” kako bi se omogućilo da svako dijete dobije potrebnu društvenu zaštitu.

Projekat se trenutno testira na lokalnom nivou u deset opština-općina i to u Sanskom Mostu, Novom Travniku, Novom Gradu (Sarajevo), Laktašima, Kotor Varoši, Bileći, Stocu, Livnu, Novom Gradu i Višegradu. U planu je da ove opštine posluže kao primjeri dobre prakse i da se strategije i metode korištene u njima primjene u prilagođenom obliku i u drugim dijelovima BiH.
Cilj projekta je da unaprijedi trenutni sistem socijalne zaštite i inkluzije djece i porodica tako da osnovne socijalne usluge budu dostupne svakom djetetu u BiH kroz jačanje saradnje školskih i zdravstvenih institucija, centara za socijalni rad, te drugih službi i nevladinih organizacija na nivou zajednice kako bi one zajednički, efikasno i na način prilagođen djeci pristupile pojedinim pitanjima zaštite djece i porodica.
Značajan doprinos realizaciji projekta daju djeca koja u sklopu PAR grupa (grupe za participativno akciono istraživanje) sa svojim prijateljima istražuju zajedničke probleme i kreiraju planove za njihovo rješavanje. Djeca kroz redovne sastanke i dijaloge uče da donose odluke, preuzimaju odgovornost i da se kroz organizovane aktivnosti bore za poštovanje dječijih prava.Tel.:
T: +387 61 424 010

Adresa:
Bukinje b.b. Industrijska zona
75000 Tuzla

e-mail:
info@kidsfest.baMedijski sponzori

Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner