/slike/_novi-sajt/logo-novi-sajt.png
Dobro došli djeco

Dizajn Futura Multimedia d.o.o. Tuzla

© 2004 - 2020 ViaKult

Učešće Institucije Ombudsmena BiH na KIDS festivalu 20.01.2011

Učešće Institucije Ombudsmena BiH na KIDS festivalu

Prepoznavši KIDS festival kao mjesto gdje djeca iz cijele Bosne i Hercegovine imaju mogućnost da se međusobno druže i upoznaju, Institucija ombudsmena izražava zadovoljstvo što je ove godine po prvi put bila dijelom ovog velikog događaja.

Participacija Institucije ombudsmena obuhvatala je informativni štand na kojem su djeca imala mogućnost da dobiju visit karte sa kontaktima, brošure prilagođene njima, kao i druge materijale edukativno-informativnog karaktera .Također, Institucija ombudsmena predvidjela je da djeca napišu svoju poruku na razglednicu posebno izrađenu za ovaj događaj. Veliki broj djece zaista je bio oduševljen datom mogućnošću da se i njihovo mišljenje čuje. Razglednice će biti uobličene u pano/plakat, zajedno sa slikama. Neke od poruka koje su djeca adresirala na Instituciju su:
- Želim da puste djecu na Kids festival ranije
- Želim da djeca budu slobodnija
- Želim sreću u cijelome svijetu
- Želim da sva djeca mogu da se slobodno i bez brige školuju
- Ćeljela bih da djeca imaju pravo na igru,zabavu i smijeh
- Manje svađe i veću školu
- Da svi imaju svoj dom i svoja prava
- Kraći časovi u školi, duži veseli čas, veća igrališta, igraona
- Da slušaju mamu i tatu
Pojedini roditelji također su napisali svoje poruke.

Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine oformila je Odjel za zaštitu prava djece u junu 2009. godine, s ciljem praćenja prava i slobode djece, prijema i registrovanja žalbi zbog kršenja prava i sloboda djece, te postupanja po žalbama. Posebnu pažnju Odjel posvećuje zaštiti prava i slobode djece, afirmaciji prava i sloboda djece, analizi ključnih uzroka nefunkcioniranja struktura vlasti kod donošenja odluka koje se tiču djece, te uklanjanju prepreka za dosljednu primjenu međunarodnih konvencija ratifikovanih od strane BiH. Namjera Odjela za praćenje prava djece jeste senzibilizirati djecu, mlade i odrasle za osnovna dječija prava, kao i educirati ih o ulozi ombudsmena u ostvarivanju istih.

KIDS festival je događaj gdje svi imaju svoja prava, svi su isti, i svi mogu da budu ono što jesu. Vodeći se tom mišlju, Institucija još jednom jednom izražava zadovoljstvo učešćem, i raduje se idućem KIDS festivalu 2011.Tel.:
T: +387 61 424 010

Adresa:
Bukinje b.b. Industrijska zona
75000 Tuzla

e-mail:
info@kidsfest.baMedijski sponzori

Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner